Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2013

bitt

November 29 2013

bitt
3900 b8dd 500

November 26 2013

bitt
Reposted fromkatt katt viazarazwracam zarazwracam

November 25 2013

bitt
bitt
9618 42a5 500
Reposted fromhagis hagis viaeduarten eduarten
bitt
1999 48a1 500

November 17 2013

bitt
9482 bcd3 500
Reposted bygdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
bitt
9481 ec5c 500
bitt
9478 46db 500
Reposted byfx42 fx42
bitt
9473 1f77 500
Reposted byCatdaddyumakemewannafuckTomred979aguchaSam90gieerzetkaPauletardxforgetalotlikevegasgosiakowelovemoja-zupciadedysekcookiethief
bitt
5910 bf1f
Reposted fromaunds aunds viaSpiritusMovens SpiritusMovens
bitt
bitt
9081 ccd0 500
bitt
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
bitt
bitt
7395 fc7f
Reposted fromtudu tudu viaKarlsquell1337 Karlsquell1337

October 27 2010

bitt
"Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj"— Andrzej Kotański "Canto"
Reposted fromPazniak Pazniak viagonzollo gonzollo
bitt
bitt
7531 a1bd 500
Reposted fromBass Bass

October 26 2010

bitt
5631 07e6
bitch - babe in total control of herself
Reposted frommaua maua viaAnnaBanana AnnaBanana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl